IASNM Life Members

Vijay Aggarwal
Vibhudutta Awasthi      Deepak Behera
Sushama Bhargava
Peeyush Bhargava
Vishnu Bobba
Pulak Chakraborty
Puneet Chandak
SKC Chandarlapaty
Raman Chirakal
John Christy
Mrinal Dewanjee
Chaitnya R. Divgi
Sharmila Dorbala
Sanjiv Sam Gambhir
Pradeep Garg
Dilip Gohil

Munir G.                                                     Rajinder Gulati                                      Raghuveer Halkar
Muzafar Husain
Diwakar Jain
Gurprem Kang
Kanwar Kang
Kanchan Kulkarni
Padmakar Kulkarni
GT Krishnamurthy
Shakuntala Krishnamurthy
Alexander Kurikeshu
Haresh Majmumdar
Mohan Makhija
Joseph Mantil
Jogesh Mukherjee
Ashok Muthukirshnan
Tamanna Nanavaty

Jagat Narula
Shanker Raja
Joseph Rajendran
Lalitha Ramanna
Bhaskar K. Rao
Jyotsna Rao
Haren Rupani                          
Ila Sethi                                              Shyamashree Sinha                                                       Amolak Singh                                                 Tarun Singhal Partha Sinha

Suresh Srivastava
Gopal Subramanian*
Amol Takalkar
Visweswara Tatini
Mathew L. Thakur
Neil Vasdev
Vijay Varma

Don’t Wait Any Longer. Contact Us Today for More Info